Zp�t na �vodn� stranu
 


Poradenské služby

Naším klientům asistujeme zejména v následujících činnostech:

 • fúze a akvizice (M&A) zahrnuje především identifikaci vhodných akvizičních cílů, vyjednávání o převzetí cíle, organizaci nákupního procesu, koordinaci dalších poradců nutných pro úspěšné zvládnutí transakce, ocenění akvizičního cíle v rámci hloubkové prověrky (due diligence), zajištění financování a vypořádání transakce;
   

 • divestice obnáší zejména přípravu, návrh a koordinaci prodejního procesu, identifikaci a oslovení potenciálních zájemců/investorů, příprava informačního memoranda, příprava a organizace due diligence (data room, manažerské pohovory atd.), nastavení optimální struktury transakce, výběr nejlepší nabídky a vypořádání transakce;
   

 • finanční restrukturalizace spočívá v nalezení a aranžování optimální struktury financování současných podnikatelských aktivit, stejně jako volbu a realizaci nejvhodnějších forem financování vzhledem ke strategickým záměrům společnosti;
   

 • kapitálové trhy spočívá zejména ve využití instrumentů kapitálových trhů, jakými jsou především akcie (IPO, SPO, private placement) a dluhopisy, pro dlouhodobé financování společnosti, doporučení ohledně velikosti, formy, trhu, struktury a indikativního ocenění chystané emise, v přípravě a navržení optimálního procesu emise;
   

 • finanční poradenství je součástí předchozích aktivit, ale lze jednotlivé části, jakými jsou analýza akvizičních cílů, divestiční strategie, ocenění apod., využít samostatně.�esk� verze Anglick� verze                      

ECOVIS Corporate Finance CZ s.r.o. - poradenské služby v oblasti investičního bankovnictví, člen mezinárodní finanční skupiny